Boek over Huisseling eindelijk klaar … geval Woordstraat erin?

Op zondag 8 januari 2012 om 10.30 uur zal dan eindelijk het al zo lang geleden beloofde boek over Huisseling het licht zien tijdens een mis in de St. Lambertuskerk in Huisseling. Lees HIER meer.

Zou dat geval van de Woordstraat ook in dat boek komen? Afwachten…

Huisseling Woordstraat april 2000
Huisseling Woordstraat april 2000 - over een gestolen auto
.

Brand Woordstraat Huisseling

Advertenties

Brompton

bromptonDie Brompton, hoe zou het daar mee zijn afgelopen. Destijds, 2006, gekocht om er alleen op uit te trekken met Volvo en fiets. Voorheen met partner, en dan moest zij de Twinny-load op de auto monteren. Wat is er van de Brompton geworden, in 2009 meeverhuisd uit de kelderbox van de flat of misschien verkocht.

Na Vloek van Ravenstein nu Elsa van Brabant

Elsa van Brabant
Elsa van Brabant - De kostuums beloven spannend te worden, alhoewel ze niet veel om het lijf hebben. Als het maar niet te koud is.

Het is de bedoeling dat er na het succes van “de Vloek van Ravenstein” een nieuwe productie komt, namelijk “Elsa van Brabant”, in 2013. Wat een geweldig initiatief, fantastisch….wellicht website

Uit het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is in totaal een bedrag toegekend van € 45.500. Het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is een fonds op naam van de provincie Noord-Brabant voor projecten die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Deze projecten zijn er op gericht bij te dragen aan een succesvolle kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

In dit kader is een bijdrage van € 25.000 toegekend aan de Stichting Regiotheater Land Van Ravenstein voor de productie “Elsa van Brabant”. Dit project ontvangt ook € 25.000 uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, waardoor deze productie geholpen wordt met een totaalbijdrage van € 50.000.

Elsa van Ravenstein is figuur uit opera Lohengrin van Richard Wagner (1813 1883).

König Heinrich I. der Vogler komt naar Brabant om strijders te verzamelen voor een veldtocht tegen de Hongaren en om recht te spreken. Friedrich von Telramund klaagt Elsa von Brabant aan wegens moord op haar verdwenen broer Gottfried, en eist de hertogstitel op. Een godsgericht moet beslissen, maar niemand durft een tweegevecht met Telramund aan. Elsa heeft in een droom een ridder gezien, en bidt dat deze nu mag verschijnen. Inderdaad komt er een onbekende ridder (Lohengrin) opdagen, begeleid door een zwaan. Hij wil voor Elsa vechten en vraagt haar ten huwelijk. Ze mag echter niet naar zijn naam vragen. In het gevecht verslaat hij Telramund.

De bruiloftsdag van Elsa en Lohengrin. Telramunds vrouw Ortrud vertelt haar man dat de ridder zijn macht verliest als hij zijn naam moet noemen of een verwonding oploopt. Ortrud insinueert tegen Elsa dat Lohengrin iets te verbergen heeft. Telramund beschuldigt Lohengrin van toverij. Het godsgericht zou ongeldig zijn. Lohengrin weerlegt alles en Elsa zweert hem nogmaals trouw. De bruidsstoet gaat de kerk binnen.

In het bruidsvertrek kan Elsa zich niet langer inhouden: ze vraagt Lohengrin naar zijn naam. Dan dringen Telramund en zijn trawanten binnen om de ridder te verwonden. Lohengrin treft Telramund dodelijk, en verklaart Elsa’s vraag ten overstaan van allen te zullen beantwoorden. Hij is een Graalridder, de zoon van Parsifal. Alleen als vreemdeling mag hij onder de mensen vertoeven. Nu moet hij terug naar de Graalsburcht. Als de zwaan voor Lohengrins vertrek verschijnt, roept Ortrud trots uit dat zij Elsa’s broer in deze zwaan heeft betoverd. Na een gebed van Lohengrin krijgt Gottfried zijn gedaante terug. De ridder verdwijnt voorgoed.

Luister naar muziekfragmentje

Nieuwkomer in het dorp

Iedereen kent wel een nieuwkomer die in zijn of haar dorp of buurtschap is komen wonen. De vraag is: Moet je deze nieuwkomer zien als een kans of als een bedreiging? Kenmerkend voor de leefgemeenschappen op het platteland is de grote mate van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarom kan de vraag ook andersom worden gesteld: Wat doet u om nieuwkomers welkom te heten in uw dorp?

In de jaren zeventig veranderde Huisseling in snel tempo. Het agrarisch bedrijf verdween, nieuwe wijkjes trokken import aan. De oude zekerheden van de kerk smolten weg. En wat het opmerkelijke was: juist de import spande zich sterk in om het eigene van het dorp te behoeden. De import stimuleerde de heroprichting van het St. Lambertusgilde een jaar of twintig geleden en organiseert tot op de dag van vandaag activiteiten voor de jeugd. Het lijkt wel alsof hier de oude instelling van Huisseling nog in doorklinkt, waar de oorspronkelijke bewoners volgden wat de autoriteiten, de pastoor bepaalden. Het eigene van de Huisseling lijkt samengebald in de Lambertuskerk, de kerk die nog maar eens in de twee weken voor een dienst gebruikt kan worden. De kerk het hart van het oude dorp, maar ook een bedreigd hart.

“Welkom op het platteland” is een project om nieuwkomers op het platteland bij het dorpsleven te betrekken om zo de plattelandswaarden te behouden. Welkom op het platteland

Ooglaser behandeling

“Ik kwam op een gegeven moment zelfs de plek tegen waar ik was geweest voor de oog-laser behandeling in Delft”. Dat vertelde ze bij de aangifte tegen de politie. Ze vertelde dat alsof er rare dingen waren gebeurd om daarachter te komen. De waarheid is heel simpel: Als je het zelf verteld hebt moet je er niet raar van opkijken als iemand het weet.

Ook om je brilsterkte te veranderen, kun je een laserbehandeling (Lasek/PRK/Lasik) ondergaan. Deze refractieve ingreep, met als doel ‘goed zien zonder bril’, is medisch niet noodzakelijk en wordt daarom dan ook meestal niet vergoed. Een laserbehandeling is mogelijk voor brilsterktes van +3 tot -9 dioptrie, en voor cilinders tot -5 dioptrie. Vaak worden beide ogen in één dag behandeld. Bij een laserbehandeling wordt het hoornvlies permanent veranderd en daarom kun je de ingreep niet meer ongedaan maken. We bepalen in een vooronderzoek of je geschikt bent voor deze behandeling.”

Als ik de foto’s en video’s bekijk is ‘goed zien zonder bril’ niet gelukt.

Vraagt die rechercheur tijdens het verhoor …….

Vraagt die agent of het de bedoeling was geweest om een wippie te maken. ‘Wippie maken’ : Nou, nee dus, absoluut niet ….. en het is goed dat het maar een keer is gezegd, dan maar zo. Geen moment aan gedacht. Ik weet noch toen ze vertelde over de seks die ze had op haar werk. Dat ze zich door een collega liet neuken, en dat ik toen dacht ‘mijn god, dat had ik niet van jou verwacht’. Ik besefte opeens dat ik in de ‘grotemensenwereld’ terecht was gekomen, een wereld van overspel en vreemdgaan en liegen en bedriegen, niet mijn wereld. De suggestie ‘wippie maken’ werp ik verre van me, en beschouw ik als een belediging aan mijn adres.

Ook werd tijdens het verhoor gevraagd of de e-mail was ontvangen waarin over de sexuele activiteiten en de persoon waarmee kond was gedaan. Dat bericht was inderdaad ontvangen. De inhoud en de bedoeling was ontzettend misgeschoten. In gesprekken met anderen over het e-mail bericht heb ik wel eens de vergelijking gemaakt met Blutus uit de Popeye tekenfilms die een gigantische dreun uit wil delen met zijn dikke spierballen-arm, maar gigantisch mis slaat en een gat in de wolken slaat waardoor het gaat regenen. Ik heb het bericht mijn partner laten lezen en we hebben er veel plezier om gehad en vreselijk om moeten lachen. Een mooi stukje volks-poëzie. Later is het mailtje ook besproken met medewerker van de reclassering. De medewerker vond de inhoud van het mailtje ongepast.


Erg is, naar de politie gaan en daar vertellen dat een bepaald persoon een ruitje heeft vernield, maar de genoemde persoon heeft daar helemaal niets mee te maken. Heel erg fout, schande.

Erg is, naar de politie gaan en daar vertellen dat een bepaald persoon verhuisberichten uit de brievenbus heeft gestolen, maar de genoemde persoon heeft daar helemaal niets mee te maken heeft. Heel erg fout, schande.

Erg is, naar de politie gaan en daar vertellen dat een bepaald persoon het bellentableau heeft vernield, maar de genoemde persoon heeft daar helemaal niets mee te maken heeft. Heel erg fout, schande.

Vraagt die rechercheur of bekend is waar de ‘aangifte doener’ nu woont. Tja, gezien het feit dat op de website van ‘de vloek van ravenstein’ naam en portret worden genoemd en afgebeeld is de kans groot dat dat ergens in Ravenstein of naaste omgeving zal zijn….. internet en zoekmachines.

Een nog niet genoemd aspect waar mijn belangstelling erg naar uit gaat is of de politie bij de aangifte ook ‘de aangever’ beoordeelt. Stel je nou eens voor dat een psychiatrische patiënt verhaal komt doen, hoe betrouwbaar is zo’n verhaal.