Aangifte met psychiatrisch verleden

Mijn God, wat heb ik toch gedaan ... helemaal fout!Stel, iemand doet bij de politie aangifte met een verhaal en die ‘aangever’ is iemand met een psychiatrische aandoening of – verleden. Vaak kun je aan de buitenkant niet zien dat iemand ziek in het hoofd is. In hoeverre houdt de politie daar rekening mee of kan ze daar rekening mee houden? Het is best mogelijk dat die persoon vanwege de ziekte met een wel heel raar verhaal komt.

Als je daar je gedachten over laat gaan, best wel eng….. Stel je voor dat er door zo iemand een verward verhaal verteld wordt over stelen, vernieling en inbraak, en dat er zomaar een onschuldig persoon als verdachte aangewezen wordt, en dat die zich dan bij de politie moeten komen verantwoorden. Een vreselijk idee toch …

Natuurlijk is het heel triest als iemand ziek in zijn hoofd is, maar het ‘slachtoffer’ van zo’n persoon is bepaald niet te benijden. En dan te bedenken dat ze in juni 2006, na een bezoek aan de huisarts nog vertelde dat een psychiater niet nodig was, dat ze wel wist waar het aan lag. Een paar maanden later was het wel zover: behandeling bij psychiater.

SIRE wil taboe psychische ziekte doorbreken.

Advertenties

Boek over Huisseling eindelijk klaar … geval Woordstraat erin?

Op zondag 8 januari 2012 om 10.30 uur zal dan eindelijk het al zo lang geleden beloofde boek over Huisseling het licht zien tijdens een mis in de St. Lambertuskerk in Huisseling. Lees HIER meer.

Zou dat geval van de Woordstraat ook in dat boek komen? Afwachten…

Huisseling Woordstraat april 2000
Huisseling Woordstraat april 2000 - over een gestolen auto
.

Brand Woordstraat Huisseling

Brompton

bromptonDie Brompton, hoe zou het daar mee zijn afgelopen. Destijds, 2006, gekocht om er alleen op uit te trekken met Volvo en fiets. Voorheen met partner, en dan moest zij de Twinny-load op de auto monteren. Wat is er van de Brompton geworden, in 2009 meeverhuisd uit de kelderbox van de flat of misschien verkocht.

Na Vloek van Ravenstein nu Elsa van Brabant

Elsa van Brabant
Elsa van Brabant - De kostuums beloven spannend te worden, alhoewel ze niet veel om het lijf hebben. Als het maar niet te koud is.

Het is de bedoeling dat er na het succes van “de Vloek van Ravenstein” een nieuwe productie komt, namelijk “Elsa van Brabant”, in 2013. Wat een geweldig initiatief, fantastisch….wellicht website

Uit het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is in totaal een bedrag toegekend van € 45.500. Het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is een fonds op naam van de provincie Noord-Brabant voor projecten die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Deze projecten zijn er op gericht bij te dragen aan een succesvolle kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

In dit kader is een bijdrage van € 25.000 toegekend aan de Stichting Regiotheater Land Van Ravenstein voor de productie “Elsa van Brabant”. Dit project ontvangt ook € 25.000 uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, waardoor deze productie geholpen wordt met een totaalbijdrage van € 50.000.

Elsa van Ravenstein is figuur uit opera Lohengrin van Richard Wagner (1813 1883).

König Heinrich I. der Vogler komt naar Brabant om strijders te verzamelen voor een veldtocht tegen de Hongaren en om recht te spreken. Friedrich von Telramund klaagt Elsa von Brabant aan wegens moord op haar verdwenen broer Gottfried, en eist de hertogstitel op. Een godsgericht moet beslissen, maar niemand durft een tweegevecht met Telramund aan. Elsa heeft in een droom een ridder gezien, en bidt dat deze nu mag verschijnen. Inderdaad komt er een onbekende ridder (Lohengrin) opdagen, begeleid door een zwaan. Hij wil voor Elsa vechten en vraagt haar ten huwelijk. Ze mag echter niet naar zijn naam vragen. In het gevecht verslaat hij Telramund.

De bruiloftsdag van Elsa en Lohengrin. Telramunds vrouw Ortrud vertelt haar man dat de ridder zijn macht verliest als hij zijn naam moet noemen of een verwonding oploopt. Ortrud insinueert tegen Elsa dat Lohengrin iets te verbergen heeft. Telramund beschuldigt Lohengrin van toverij. Het godsgericht zou ongeldig zijn. Lohengrin weerlegt alles en Elsa zweert hem nogmaals trouw. De bruidsstoet gaat de kerk binnen.

In het bruidsvertrek kan Elsa zich niet langer inhouden: ze vraagt Lohengrin naar zijn naam. Dan dringen Telramund en zijn trawanten binnen om de ridder te verwonden. Lohengrin treft Telramund dodelijk, en verklaart Elsa’s vraag ten overstaan van allen te zullen beantwoorden. Hij is een Graalridder, de zoon van Parsifal. Alleen als vreemdeling mag hij onder de mensen vertoeven. Nu moet hij terug naar de Graalsburcht. Als de zwaan voor Lohengrins vertrek verschijnt, roept Ortrud trots uit dat zij Elsa’s broer in deze zwaan heeft betoverd. Na een gebed van Lohengrin krijgt Gottfried zijn gedaante terug. De ridder verdwijnt voorgoed.

Luister naar muziekfragmentje

Nieuwkomer in het dorp

Iedereen kent wel een nieuwkomer die in zijn of haar dorp of buurtschap is komen wonen. De vraag is: Moet je deze nieuwkomer zien als een kans of als een bedreiging? Kenmerkend voor de leefgemeenschappen op het platteland is de grote mate van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarom kan de vraag ook andersom worden gesteld: Wat doet u om nieuwkomers welkom te heten in uw dorp?

In de jaren zeventig veranderde Huisseling in snel tempo. Het agrarisch bedrijf verdween, nieuwe wijkjes trokken import aan. De oude zekerheden van de kerk smolten weg. En wat het opmerkelijke was: juist de import spande zich sterk in om het eigene van het dorp te behoeden. De import stimuleerde de heroprichting van het St. Lambertusgilde een jaar of twintig geleden en organiseert tot op de dag van vandaag activiteiten voor de jeugd. Het lijkt wel alsof hier de oude instelling van Huisseling nog in doorklinkt, waar de oorspronkelijke bewoners volgden wat de autoriteiten, de pastoor bepaalden. Het eigene van de Huisseling lijkt samengebald in de Lambertuskerk, de kerk die nog maar eens in de twee weken voor een dienst gebruikt kan worden. De kerk het hart van het oude dorp, maar ook een bedreigd hart.

“Welkom op het platteland” is een project om nieuwkomers op het platteland bij het dorpsleven te betrekken om zo de plattelandswaarden te behouden. Welkom op het platteland

Ooglaser behandeling

“Ik kwam op een gegeven moment zelfs de plek tegen waar ik was geweest voor de oog-laser behandeling in Delft”. Dat vertelde ze bij de aangifte tegen de politie. Ze vertelde dat alsof er rare dingen waren gebeurd om daarachter te komen. De waarheid is heel simpel: Als je het zelf verteld hebt moet je er niet raar van opkijken als iemand het weet.

Ook om je brilsterkte te veranderen, kun je een laserbehandeling (Lasek/PRK/Lasik) ondergaan. Deze refractieve ingreep, met als doel ‘goed zien zonder bril’, is medisch niet noodzakelijk en wordt daarom dan ook meestal niet vergoed. Een laserbehandeling is mogelijk voor brilsterktes van +3 tot -9 dioptrie, en voor cilinders tot -5 dioptrie. Vaak worden beide ogen in één dag behandeld. Bij een laserbehandeling wordt het hoornvlies permanent veranderd en daarom kun je de ingreep niet meer ongedaan maken. We bepalen in een vooronderzoek of je geschikt bent voor deze behandeling.”

Als ik de foto’s en video’s bekijk is ‘goed zien zonder bril’ niet gelukt.