Baxenbosbattle ja Dude ….

Kijk eens aan, Dude op komende Baxenbosbattle …. leuk!

Advertenties

Bisdom : Reorganisatie – Parochies moeten samen gaan

Het rommelt natuurlijk al een poos in bisdom Den Bosch en er gaan al geruime tijd verhalen over het grote aantal parochies die gaan verdwijnen. Zo ook de St. Luciaparochie van Ravenstein en Huisseling. Hieronder een mededeling van parochie van Schaijk

130205 Toekomst van parochie en zaaltje van Huisseling from Omroep Walraven on Vimeo.

Van parochiebestuur
H. Antonius Abt Schaijk-Reek,
Martin Spijkers, secretaris

Grote reorganisatie

Publicatie datum:

Sun, 06/03/2012

BERICHT VOOR ALLE PAROCHIANEN!
Sinds 2009 hebt u al diverse keren kunnen lezen dat er een grote reorganisatie op komst is in ons bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Feit is dat niet alleen het aantal priesters terugloopt maar meer nog en dat is veel directer voelbaar, het aantal kerkbetrokkenen elk jaar verder terug loopt. Het spreekt bijna vanzelf dat minder algemene kerkbetrokkenheid van mensen ook minder financiële betrokkenheid betekent en dus minder inkomsten. De kosten om een parochie in stand te houden zijn echter aanzienlijk en stijgen jaarlijks fors. Zoals onze penningmeester elk jaar opnieuw tijdens de actie “Kerkbalans” laat zien, is een parochie helemaal zelfstandig en dat wil dus ook zeggen dat een parochie zichzelf ook financieel moet bedruipen. Het is elk jaar voor de penningmeester weer een spannende en zeer zware opgave om de zaak financieel rond te krijgen. Dat lukt in de loop der jaren steeds moeilijker, wat weer betekent dat er elk jaar verder wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Zoals u in diverse publicaties in de afgelopen jaren hebt kunnen lezen is dat niet alleen in onze parochie een feit, maar in alle parochies van het gehele bisdom, sterker nog, het is zelfs een landelijk probleem. Onze bisschop heeft in 2009 al drastische maatregelen aangekondigd en sindsdien is de situatie er alleen nog maar zorgwekkender op geworden.

Enige jaren geleden zijn twee kerken in Uden gesloten, dat is ogenschijnlijk betrekkelijk probleemloos gegaan. Echter, zoals nog maar onlangs bekend is geworden, moeten de kerken in Maashees, Vierlingsbeek, Westerbeek, Stevensbeek, Oploo, Rijkevoort, Beugen, Landhorst en Ledeacker op korte en middellange termijn gesloten worden. Dat zijn markante gebouwen in deze dorpen en aan heel veel levensfases van mensen uit deze dorpen is in deze gebouwen aandacht geschonken. Denk aan doop, 1e communie, vormsel, huwelijk, jubileum en afscheidsdiensten. U kunt zich voorstellen dat dit een geweldige impact heeft op de mensen daar.

Het bisdom heeft aangekondigd dat wij binnenkort ook aan de beurt zijn. Ook onze parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek zal drastisch moeten reorganiseren en wij zullen moeten samengaan met andere parochies in een zg. Nieuwe Parochie (NP); tot deze parochie gaan behoren: de parochies Schaijk-Reek, Herpen, Neerloon-Overlangel, Ravenstein – Huisseling, Demen-Dieden en Deursen-Dennenburg. Medio juni a.s. zal een gesprek plaatsvinden tussen deze parochies, behorende tot deze Nieuwe Parochie, en het bisdom. Dat wil dus zeggen dat wij niet langer kunnen ontkomen aan deze al in gang gezette reorganisatie van de parochies in het bisdom.

Wat de toekomst ons brengt, dat weten wij niet. Wel weten wij dat u er op kunt rekenen dat het voltallige parochiebestuur, onder de bezielende leiding van onze zeer betrokken en onvermoeibare pastoor Spiertz (beoogd pastoor van de NP), er alles aan doet om de gevolgen voor onze parochie te beperken en ook om het geloof in onze huidige en toekomstige parochie te behouden en te verspreiden, opdat ook in onze dorpen het geloof ècht gevierd kan blijven worden. Of en in hoeverre dat zal lukken, dat zal de tijd ons leren. Wij houden u op de hoogte.

Namens het parochiebestuur
H. Antonius Abt Schaijk-Reek,
Martin Spijkers, secretaris

Hoe dat allemaal vorm moet krijgen is nog niet duidelijk. Een aantal jaren geleden is er tussen de 4 parochies een samenwerkingsafspraak gemaakt, maar daar is niet meer uit gekomen dan elkaar informeren. Dat is geen samenwerken, dat is helemaal geen samengaan.

Update: januari 2015: de pastoor is vertrokken

FC Huisseling kampioen 2012 ZAVR

Donderdag 5 juli: FC Huisseling wint van FC Petjesbar wint daarmee de ZAVR – cup 2012.

O ja, het regende ook nog een ‘klein beetje’, maar dat was geen beletsel om tot laat in de nacht een tamelijk luidruchtig feestje te vieren. Er was in ieder geval voldoende Brabants Blauw aanwezig.